Pielgrzymki do Izraela i Jordanii
Pielgrzymuj do kolebki chrześcijaństwa. Zwiedź ziemię świętą i bliski wschód, poznając tajemnice wczesnego chrześcijaństwa w towarzystwie naszych Biblistów. Spędź niedzielę palmową w Jerozolimie i rusz śladami Pana Jezusa i jego apostołów.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!