Pielgrzymki

Tarnowskie Biuro Piegrzymkowe

Tradycja pielgrzymek ma już niemal dwa tysiące lat. Ich genezy należy doszukiwać się w Biblii. To w niej znajdziemy między innymi historię Abrahama i Izraelitów, którzy wędrowali przez pustynie przez 40 lat w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Ogromny wpływ na popularyzację pielgrzymowania, jako formy okazywania swojej wiary, miał również Jan Paweł II. Wielki Polak podczas swojej posługi w Watykanie odwiedził ponad 130 krajów, wszędzie głosząc Słowo Boże. Dzisiaj swoją wędrówkę może odbyć każdy z nas.

Oferowane przez Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe pielgrzymki są doskonałym sposobem na odwiedzenie świętych miejsc na całym świecie. Są wśród nich miejsca obecne na europejskiej mapie, ale również wiele odległych państw pozaeuropejskich – w tym kolorowy Meksyk z Guadelupe.

Od: 2023-01-30
Od: 2023-02-06
Od: 2023-01-30
Od: 2023-02-03
Od: 2023-02-06
Od: 2023-02-13
Od: 2023-03-06
Od: 2023-03-16
Od: 2023-03-17
Od: 2023-03-25
Od: 2023-03-21
Od: 2023-03-28
Od: 2023-03-29
Od: 2023-04-06
Od: 2023-04-22
Od: 2023-04-29
Od: 2023-04-28
Od: 2023-05-06
Od: 2023-04-29
Od: 2023-05-02
Od: 2023-04-30
Od: 2023-05-02
Od: 2023-04-30
Od: 2023-05-04
Od: 2023-05-12
Od: 2023-05-21
Od: 2023-06-03
Od: 2023-06-10
Od: 2023-06-05
Od: 2023-06-14
Od: 2023-06-19
Od: 2023-06-26
Od: 2023-06-24
Od: 2023-07-04
Od: 2023-06-24
Od: 2023-07-07
Od: 2023-06-27
Od: 2023-07-04
Od: 2023-07-01
Od: 2023-07-12
Od: 2023-07-06
Od: 2023-07-14
Od: 2023-07-07
Od: 2023-07-16
Od: 2023-07-10
Od: 2023-07-18
Od: 2023-07-10
Od: 2023-07-21
Od: 2023-07-11
Od: 2023-07-19
Od: 2023-07-19
Od: 2023-07-27
Od: 2023-08-05
Od: 2023-08-12
Od: 2023-08-13
Od: 2023-08-22
Od: 2023-08-18
Od: 2023-08-26
Od: 2023-09-04
Od: 2023-09-09
Od: 2023-09-06
Od: 2023-09-15
Od: 2023-09-09
Od: 2023-09-16
Od: 2023-09-10
Od: 2023-09-13
Od: 2023-09-22
Od: 2023-09-28
Od: 2023-10-11
Od: 2023-10-18
Od: 2023-10-25
Od: 2023-10-31
Od: 2023-10-25
Od: 2023-10-31
Od: 2023-11-10
Od: 2023-11-22
Od: 2023-11-10
Od: 2023-11-16
Od: 2023-11-17
Od: 2023-03-17