Informacje praktyczne

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy  niezbędnik dla pielgrzymów dotyczący  wszystkich państw świata, który pozwoli Państwu  zapoznać się z  najważniejszymi informacjami o danym kraju.

KRAJE – MSZ  https://polakzagranica.msz.gov.pl

OSTRZEŻENIE DLA PODRÓŻUJĄCYCH https://polakzagranica.msz.gov.pl/Ostrzezenia,15.html

POLSKIE PLACÓWKI ZA GRANICĄ    http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/

INFORMACJE CELNE   http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/poradniki_i_informatory/informacje_celne/

 

Co to jest składka TFG , TFP? 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) to instytucja, która ochroną interesów turystów w przypadku niewypłacalności biur podróży. Gwarantuje zwrot kosztów za niewykonane lub częściowo wykonane usługi turystyczne.

Turystyczny Fundusz Pomocy (TFP) to instytucja zapewniająca pomoc finansową turystom w sytuacjach kryzysowych lub nieprzewidzianych okolicznościach, takich jak klęski żywiołowe czy zamachy terrorystyczne. Pokrywa koszty ewakuacji, powrotu do kraju i innych niezbędnych wydatków.

SKŁADKA JEST ODPROWADZANA DO SKARBU PAŃSTWA I NIE STANOWI PRZYCHODU BIURA. 

składka w obu przypadkach w wysokości : Polska – 2 PLN, Europa – 10PLN, Świat – 13 PLN