COLLEVALENZA

COLLEVALENZA

Collevalenza – Sanktuarium Miłości Miłosierniej

Środkowe Włochy – region Parugia- w niedalekiej odległości od Asyżu i Casci – leży niewielka miejscowość znana z licznych cudów. To właśnie tu w SANKTUARIUM MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ znajduje się kaplica w której wierni zostawiają liczne wota dziękczynne za uratowanie życia i zdrowia.

Czym jest Sanktuarium Miłości Miłosiernej? To Bazylika Mniejsza gdzie za sprawą Matki Speranzy – zakonniczki, prężnie rozwija się kult Miłości Miłosierniej. Matka Speranza (wł. Nadzieja) – była hiszpańską zakonnicą, która w latach 30. XX w. przeniosła się do Włoch. Tu założyła własne zgromadzenia zakonne Służebniczek i Synów Miłości Miłosiernej, a w Collevalenza zbudowała sanktuarium pod tym wezwaniem – Santuario dell’Amore Misericordioso.

Miejsce gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium oraz liczne jego zabudowania do lat 50. XX w. było zupełnym pustkowiem, a w miejscowości ciągle brakowało wody. Błogosławionej siostrze ukazał się Jezus wskazując miejsce gdzie ma zostać wykopana studnia. Firmy dokonujące odwiertu szczerze wątpiły czy uda się natrafić na jakiekolwiek źródło, natrafiono na nie dopiero na 90 m głębokości. Był to pierwszy z cudów. Matka Speranza pobłogosławiła źródło które wkrótce zasłynęło niezwykłymi właściwościami.

Celem Matki Speranzy było szerzenie idei wielkiej dobroci Boga i bezgranicznej miłości Jezusa Chrystusa do człowieka. O misji, którą powierzył jej Bóg, Matka Speranza tak pisała: „Mam doprowadzić do tego, aby ludzie poznali dobrego Jezusa nie jako ojca zagniewanego na niewdzięczne dzieci, lecz jako ojca litościwego, który stara się pocieszać swe dzieci, niesie pomoc i uszczęśliwia, który strzeże ich na każdym kroku, szuka ich nieustannie z niestrudzoną miłością”

Siostra Sepranza była bardzo wrażliwa na potrzeby bliźnich, pomagała wszystkim którzy tej pomocy potrzebowali. Była osobą niezwykle pracowitą oraz zaradną – była obecna nie tylko przy przyjmowaniu pielgrzymów ale również przy odwiertach studni i budowie sanktuarium.

Wczesne Sanktuarium zostało przeznaczone na Kaplicę, ponieważ ze względu na wciąż rosnącą liczbę pielgrzymów należało wybudować większą świątynię. Uroczyście została otwarta w 1965 r. Budynek został zaprojektowany przez architekta Julio Lafuente – którego wielka bryła skłania do pokory każdą osobę która tu przybywa.

We wnętrzu znajduje się krucyfiks pod którym modlił się św. Jan Paweł II kiedy odwiedzał sanktuarium po zamachu na swoje życie. Jest to niezwykłe dzieło Cullot Valera które pełne symboli nawołuje do zaufania Chrystusowi i nadziei na zbawienie.

Ołtarz w krypcie poświęcony jest Maryi Pośredniczce, za nim mieści się grób błogosławionej Madre Speranzy.

Obok kościoła znajduje się 122-metrowa studnia w której znajduje się cudowna woda, a w niedalekiej odległości znajduje się klasztor, w którym mieszkają Służebnice Miłości Miłosiernej. Tu również jest Dom Pielgrzyma oraz baseny gdzie w cudownej wodzie może obmyć się spragniony cudu pielgrzym.

 

W dolinie Sanktuarium rozciąga się aleja o długości ok. kilometra na której usytuowane są stacje Drogi Krzyżowej.

Do miejsca gdzie prężnie działała siostra Speranza można pielgrzymować przez cały rok, jest otwarte na pielgrzymów spragnionych zaznać Miłości Miłosiernej.

COLLEVALENZA

Inne posty