Pielgrzymka do Betlejem

BETLEJEM

Historia miasta ma 3500 lat. Najstarszy opis znajdziemy w Księdze Rut, która jest prababką i protoplastą rodu Dawidowego. Betlejem, bo o tym mieście mowa, jest miejscem narodzin króla Dawida i Jezusa Chrystusa, a także miejscem rzezi niewiniątek dokonanej przez Heroda Wielkiego. Król Herod poczuł, że jego władza jest zagrożona przez narodziny króla żydowskiego i kazał wymordować wszystkie niemowlęta do dwóch lat na terenie Betlejem i okolic.

Starożytne Bet Lechem powstało w III tysiącleciu p.n.e. Skąd taka nazwa i jak ją tłumaczyć? Betlejem zostało wzniesione ku czci mezopotamskiego bóstwa Lachmu. Nazwa ta funkcjonowała przez wiele tysięcy lat i każdy zamieszkujący ten teren lud, rozumiał ją inaczej. W języku hebrajskim „Bet Lechem” oznacza „Dom Chleba”, natomiast w języku arabskim „Dom Mięsa”. Centrum dzisiejszego Betlejem wyznacza Plac Żłóbka, przy którym usytuowane są religijne zabytki miasta, w tym ten najważniejszy… miejsce, w którym słowo ciałem się stało – Bazylika Narodzenia Pańskiego. Jest ona ukryta za dawną fortyfikacją wzniesioną w XII w. przez krzyżowców.

Do wnętrza bazyliki dostaniemy się Bramą Pokory. Dlaczego pokory? Bowiem jest ono tak niskie, że wchodząc do świątyni, jesteśmy zmuszeni się pochylić. Wejście przypomina nam o znaczeniu tego miejsca i należnym szacunku.

Ile razy podczas świąt Bożego Narodzenia słyszeliśmy ewangeliczne historie narodzin Jezusa? Nasze wyobrażenia przenoszą nas do stajenki, w której narodził się Pan Jezus. Tutaj natomiast schody wiodą nas do groty. Groty w tamtych czasach były wykorzystywane w Palestynie jako oparcie dla domostw. Były fundamentem, wokół których dobudowywano ściany i budynki gospodarcze. Nikt nie wie, jak wyglądała grota, w której narodził się Jezus Chrystus, gdyż od czasów świętej Heleny, która zainicjowała budowę pierwszej świątyni w tym miejscu, grota była wielokrotnie przebudowywana. Krypta ma 12 m długości i 3,5 metra szerokości. W centralnej części znajduje się czternastoramienna srebrna gwiazda, która wyznacza miejsce narodzin Jezusa (Łk 2, 1-7). To najważniejsze miejsce opatrzone jest łacińskim napisem: „Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est”.

W Grocie Narodzenia znajdują się lampy elektryczne oraz 53 lampy oliwne, z których 19 należy do łacinników. Katolicy nie mają prawa celebrowania mszy świętych przy Ołtarzu Narodzenia, znajdującego się nad grotą. Własnością łacińską jest jedynie Kaplica Żłóbka – małe zgłębienie naprzeciwko gwiazdy wskazującej miejsce narodzenia, w którym stał żłóbek Pana Jezusa. Znajduje się tam ołtarz Mędrców ze Wschodu i tylko tam o określonej przez „Status quo” godzinie, katolicy mogą odprawiać mszę świętą. Jest to godzina 4:55. Mszę świętą sprawują tam codziennie bracia franciszkanie, którzy są oficjalnymi przedstawicielami Kościoła Katolickiego i sprawują opiekę nad Kaplicą Żłóbka.

Bazylika Narodzenia Pańskiego jest obecnie w rękach ortodoksyjnych Greków i Ormian. Jako, że dla katolików nie było tam miejsca, franciszkanie dobudowali swój kościół, którego południowa ściana jest jednocześnie ścianą bazyliki. I to właśnie w kościele św. Katarzyny celebrowana jest każdego roku uroczysta pasterka i przesyłane jest dla całego świata orędzie pokoju.

Jeśli chcesz zobaczyć na własne oczy Betlejem zapraszamy na nasze pielgrzymki : Pielgrzymki do Ziemi Świętej Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe

Poznaj najnowsze obostrzenia w Izraelu :AKTUALNE OBOSTRZENIA IZRAEL

Pielgrzymka do Betlejem

Inne posty