Każdy pasażer wchodzący na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej (z wyj. dzieci, które nie ukończyły 12 lat) zobowiązany jest do okazania negatywnego wyniku testu na obecnosć SARS-CoV-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów:

  • Test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) – test należy wykonać w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej – KOSZT PO ZNIŻCE FIRMOWEJ 249ZŁ Z TŁUMACZENIEM.
  • Wykonany w warunkach laboratoryjnych test antygenowy ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE – test taki należy wykonać w ciągu ostatnich 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej. KOSZT PO ZNIŻCE FIRMOWEJ 100ZŁ Z TŁUMACZENIEM.  – dostępne wszystkie laboratoria Diagnostyki w Polsce.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej nie przewidują zwolnienia osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub osób, które przebyły COVID-19, z konieczności okazania negatywnego wyniku testu.

 

WRÓĆ DO PORZEDNIEJ STRONY