Pielgrzymki do Włoch
Pielgrzymki do Włoch i Watykanu – zwiedzaj kolebkę kościoła i pielgrzymuj śladami Jana Pawła II korzystając z porad doświadczonych Biblistów.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!