Pielgrzymki do Turcji
Pielgrzymki do Turcji śladami św. Pawła – zwiedzaj najpiękniejsze zakątki Świata, korzystając z duchowego wsparcia naszych doświadczonych Biblistów.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!