Pielgrzymki do Bułgarii, Serbii i Rumunii.
Poznaj wschodnie Bałkany pielgrzymując po świętych miejscach i korzystając ze wsparcia duchowego naszych doświadczonych Biblistów.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!