Pielgrzymki do Libanu śladami św. Charbela połączone ze zwiedzaniem miejsc świętych Bliskiego Wschodu.
Poznaj Liban w towarzystwie naszych doświadczonych Biblistów.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!