Pielgrzymki do Hiszpanii
Poznaj szlak św. Jakuba. Zwiedź Camino de Santiago pielgrzymując po świętych miejscach słonecznej Hiszpanii i wypoczywając w towarzystwie naszych Biblistów.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!