Pielgrzymki do Grecji,
Poznaj szlak św. Pawła Apostoła w Grecji. Doświadczaj piękna Grecji pielgrzymując po miejscach świętych i wypoczywając, korzystając z duchowego wsparcia księży i doświadczonych pilotów i przewodników.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!