Pielgrzymki do Austrii, Czech i Węgier
Pielgrzymki po środkowej Europie połączone ze zwiedzaniem miejsc świętych. Poznaj Austrię, Węgry i Czechy korzystając przewodnictwa naszych Biblistów.