Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2019.548 t.j. z dnia 2019.03.22 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz z art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przekazujemy Państwu najważniejsze informacje. Przed zawarciem umowy zgłoszenia prosimy  o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej wymaga oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy – zgłoszenia, które stanowią  integralną część umowy i zobowiązania  się do ich przestrzegania.

  • Biuro Podróży na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 207648 z dnia 25.03.2017 r. zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

 

  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji Podróżnego z udziału w imprezie turystycznej. Najlepszym i najskuteczniejszym zabezpieczeniem na wypadek niespodziewanej zmiany planów czy choroby uczestnika lub jego bliskich jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Polisa gwarantuje uczestnikowi zwrot całości wpłaconych środków na oferowaną przez nas imprezę turystyczną. W związku z obecną sytuacją wprowadziliśmy również ubezpieczenie w przypadku zachorowania na COVID-19.

1. OWU: OWU Bezpieczne Podróże TBP
2. IPID : OWU Bezpieczne Podróże TBP

 

1. OWU: OWU – SIGNAL IDUNA – KOSZTY REZYGNACJI
2. IPID : INFO – SIGNAL – KOSZTY REZYGNACJI