Ks.Piotr MierzwaKs. dr Piotr Mierzwa

kapłan diecezji rzeszowskiej, biblista, wykładowca Starego
Testamentu i nauk biblijnych w WSD Rzeszów i UR, długoletni dyrektor i prezes Zarządu wydawnictwa oraz drukarni diecezji rzeszowskiej. Kapelan Międzynarodowego Portu Lot-niczego w Rzeszowie Jasionce

________________________________________

Ojciec Tomasz Dubiel

Franciszkanin Ojciec Tomasz Dubiel

 

 

 

 

________________________________________

Ks.Miroslav Labac

Ks. dr Miroslav Labač

Urodził się 12.12.1968 w Michalovce. Filozoficzne i teologiczne studia ukończone na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bratysławie oraz na Wydziale Teologii Katolickiej grecka w Presov UPJŠ. W 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w Izraelu i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,w Polska. Członek sądu kościelnego, gdzie pracował od 1999 roku jako sędzia i jako rzecznik sprawiedliwości i obrońcy od roku 2004. Od 1995 do 1998 roku wykładał w języku hebrajskim na greckokatolickim Wydziale Teologicznym w Presov UPJŠ i był członkiem Komitetu Słowackiego Towarzystwa Biblijnego. Od czasu studiów podyplomowych w Jerozolimie w 1993 roku, oprócz pracy duszpasterskiej, przewodzi pielgrzymka do Izrael Izraela i innych krajów Bliskiego Wschodu, od ponad 20 lat. Od 2014 w całości poświęca się duszpasterstwu. Specjalizuje się w pielgrzymce do krajów biblijnych – Izraela, Jordanii i Egiptu. Człowiek o niezwykle charterze tworzący niepowtarzalna atmosferę na pielgrzymkowym szklaku
________________________________________

Ks.dr Piotr Łabuda

Ks.dr hab.Piotr Łabuda

Urodzony w Nowym Sączu. W 1998 roku po studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk Ks. Bp Wiktora Skworca. W latach 2000-2005 odbył studia z teologii biblijnej na KUL zwieńczone doktoratem napisanym pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Antoniego Paciorka. Tytuł dysertacji doktorskiej: Specyfika eschatologii indywidualnej w Ewangelii św. Łukasza (recenzenci: ks. prof. dr hab. T. Jelonek UPJP II; ks. dr hab. Stefan Szymik KUL). Od 2005-2009 roku dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej Biblos. Od 2005 roku asystent i wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie (filia Uniwersytetu Laterańskiego). Od 2011 roku kierownik katedry egzegezy Starego i Nowego Testamentu. Jest ponadto moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, moderatorem Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego oraz inicjatorem i redaktorem naczelnym kilku serii naukowych i popularno-naukowych (Krąg Biblijny, W Kręgu Słowa, Poznając Biblię, Źródło Wody Żywej). Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Teologicznego, sekretarz redakcji „Tarnowskich Studiów Teologicznych”, sekretarz redakcji rocznika „Scripturae Lumen”.