Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe BV sp. jawna, uzyskała Subwencję z tarczy finansowej 2.0.

Podmiotem udzielającym wsparcia był PFR