Santiago de Compostela – Camino de Santiago

Malta szlak św. Pawła

Turcja – wypoczynek

GRECJA SZLAK ŚW. PAWŁA

Gruzja

Izrael – Ziemia Święta

Pielgrzymka do Karytii